poniedziałek, 20 kwietnia 2015

Zebranie sprawozdawcze. Zmiana terminu.

Zapraszamy na zwyczajne Walne Zebranie Sprawozdawczo członków GMKS „STRZELEC” we Frysztaku, które odbędzie się w dniu 8.05.2014 roku o godz.19.00 - I termin, (godz.19.30 - II termin) w sali sportowej Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji we Frysztaku, ul. sportowa 30.

Porządek zebrania:
1. Otwarcie zebrania
2. Wybór prezydium zebrania  tj. przewodniczącego, zastępcy, dwóch sekretarzy i członka.
3. Przyjęcie porządku zebrania
4. Wybór komisji uchwał i wniosków.
5. Sprawozdanie zarządu z działalności za 2014 rok.
6. Sprawozdanie finansowe za 2014 rok.
7. Sprawozdanie komisji rewizyjnej za 2014rok.
8. Dyskusja
9. Udzielenie absolutorium zarządowi za okres sprawozdawczy.
10. Przyjęcie planu działalności i planu finansowego na 2015 rok
11. Wolne wnioski
12. Podjecie uchwał i wniosków do realizacji
13. Zakończenie zebrania

Proszę o punktualne i niezawodne przybycie .
Ze sportowym pozdrowieniem

0 komentarze:

Publikowanie komentarza